Реклама на сайте Связаться с нами

Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна

Банківське право України

Навчальний посібник

Київ
Центр учбової літератури
2007

На главную
Банківське право України. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г.

Обмеження щодо розрахунків у національній валюті

У межах торговельного обороту без ліцензії здійснюються:

— розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купуються на території України;

— продаж товарів у сфері послуг та роздрібної торгівлі на території України фізичним особам — нерезидентам — кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання за валюту України, перераховану з поточного рахунка цього нерезидента, відкритого в уповноваженому банку;

— розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і представництвами нерезидентів в Україні або військовими частинами Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованими на території України, за операціями, передбаченими порядком використання рахунків типу «Н» і «П»;

— розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами — інвесторами за операціями, передбаченими порядком використання поточного рахунка в національній валюті нерезидента-інвестора;

— розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами у випадках і за операціями, передбаченими Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях.

Усі інші розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту здійснюються на підставі ліцензії.

Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатнього обґрунтування необхідності використання валюти України для розрахунків (платежів) між резидентом і нерезидентом у межах торговельного обороту.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення розрахунку (платежу). Ліцензія видається на строк, потрібний для повного завершення операції з купівлі (продажу) товару. Якщо подані заявником документи не дають змоги точно встановити цей строк, то ліцензія видається зі строком дії до одного календарного року.

Ліцензія охоплює:

— повне (часткове) повернення продавцем товару покупцю коштів, сплачених за цією ліцензією, у разі невиконання або неналежного виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх зобов'язань;

— сплату неустойки (штрафу, пені), передбаченої у разі невиконання або неналежного виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх зобов'язань.