Реклама на сайте Связаться с нами

Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко

Конфліктологія

Навчальний посібник

Київ
КНЕУ
2003

На главную
Анотація
Вступ

Зміст

Сутність конфлікту та його характерні риси

Визначення конфлікту
Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту
Характерні ознаки прояву конфлікту
Об’єктивні й суб’єктивні складові конфліктної взаємодії
Межі поширення конфлікту
Види та типи конфліктів
Сутність конфлікту та його характерні риси. Висновки, практичні рекомендації

Причини й наслідки конфліктів в організації

Типові причини виникнення конфліктів в організації
Функції конфліктів і їхня спрямованість
Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників
Позитивні наслідки конфліктів
Негативні наслідки конфліктів
Причини й наслідки конфліктів в організації. Висновки, практичні рекомендації

Система управління конфліктами в організації

Правила поводження з конфліктами в організації
Сутність системи управління конфліктами
Модель організаційного механізму управління конфліктами
Загальні принципи управління конфліктами
Методи управління конфліктами
Роль менеджера в процесі управління конфліктами
Об’єктивна необхідність регулювання конфліктів у виробничих умовах
Система управління конфліктами в організації. Висновки, практичні рекомендації

Профілактика й запобігання виникненню конфліктів

Сутність і значення процесів профілактики та запобігання виникненню конфліктів
Передумови успіху, труднощі профілактики та запобігання конфліктам
Технологія профілактики й запобігання конфліктам
Інструменти профілактики й запобігання конфліктам
Інструменти управління емоціями у профілактиці й запобіганні конфліктам
Профілактика й запобігання виникненню конфліктів. Висновки, практичні рекомендації

Діагностика конфлікту і коригування поведінки його учасників

Логіка своєчасного діагнозу конфлікту
Технологія діагностики конфлікту
Інструментарій технології діагностики конфлікту
Позиції та стилі поведінки учасників конфлікту
Діагностика конфлікту і коригування поведінки його учасників. Висновки, практичні рекомендації

Прогнозування розвитку конфліктів

Особливості прогнозування конфліктів
Основні періоди й етапи розвитку конфлікту
Ескалація конфлікту
Реверсія конфлікту
Форми, результати й критерії завершення конфліктів
Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників
Умови й фактори продуктивного завершення конфліктів
Дії керівника в процесі розвитку конфлікту
Прогнозування розвитку конфліктів. Висновки, практичні рекомендації

Розв’язання конфліктів

Сутність процесу розв’язання конфлікту
Правила розв’язання конфліктів
Типові помилки під час розв’язання конфліктів
Технологія розв’язання конфлікту
Конструктивний інструментарій для розв’язання конфліктів
Розв’язання конфліктів. Висновки, практичні рекомендації

Управління стресами в конфліктній ситуації

Класифікація стресорів та їхніх наслідків
Сутність, фактори та види стресів
Динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу
Рівні та методи управління стресами
Умови запобігання стресам
Психологічна готовність членів трудового колективу протистояти стресам
Прийоми виходу зі стресових ситуацій
Прийоми нейтралізації стресів
Управління стресами в конфліктній ситуації. Висновки, практичні рекомендації

Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад

Переговори й наради у професійній діяльності
Технологія організації та проведення ділових нарад
Техніка ведення ділових переговорів
Формування культури проведення переговорів і нарад
Рекомендації організаторам та учасникам переговорів і нарад із позицій безконфліктного спілкування і результативного завершення
Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад. Висновки, практичні рекомендації

Безконфліктна взаємодія сторін у дискусіях і суперечках

Дискусії й суперечки як специфічні форми ділового спілкування
Передумови формування безконфліктного спілкування у процесі ділових дискусій і суперечок
Етапи проведення ділових дискусій і суперечок
Шляхи встановлення згоди учасників ділових дискусій і суперечок
Безконфліктна взаємодія сторін у дискусіях і суперечках. Висновки, практичні рекомендації

Конфліктна взаємодія в процесі нововведень

Нововведення і їхній вплив на взаємини в трудовому колективі
Особливості сприйняття нововведень різними категоріями працівників
Оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі за інноваційної діяльності
Роль керівника колективу в регулюванні інноваційних конфліктів
Підготовка свідомості працівників до необхідності інноваційної діяльності
Конфліктна взаємодія в процесі нововведень. Висновки, практичні рекомендації

Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та вирішення

Соціально-трудовий конфлікт, його сутність і місце в системі соціальних суперечностей
Різновиди соціально-трудових конфліктів, їх причини та функції
Основні стратегії переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру
Посередництво та головні умови досягнення успіху в переговорах
Страйки як надзвичайний засіб вирішення колективних трудових суперечок, їхня суть, різновиди та проблеми врегулювання й вирішення
Соціальне партнерство: його примирна функція в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі (конфлікті)

Література з конфліктології