Реклама на сайте Связаться с нами

А. М. Черній

Релігієзнавство

Посібник

Київ
Академвидав
2003

На главную
Релігієзнавство. Черній А. М.

Анотація

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівПосібник містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства - предмета, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії, її історичного розвитку від первісних вірувань до етнонаціональних та світових релігій. Доведено нерозривний зв'язок релігії й вільнодумства як свідчення прагнення людини вирватися із зовнішньої і внутрішньої несвободи. Висвітлено причини появи та поширення неорелігійних течій. Детально охарактеризовано конфесійну карту сучасної України.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами і перспективами релігії як форми духовної культури.Рецензенти:

доктор філософських наук, професор А М. Колодний
доктор історичних наук, професор О. І. Уткін