Реклама на сайте Связаться с нами

А. М. Черній

Релігієзнавство

Посібник

Київ
Академвидав
2003

На главную
Анотація

Зміст

1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

Предмет релігієзнавства
Структура релігієзнавства
Основні категорії релігієзнавства
Методи і принципи релігієзнавства

2. Релігія у філософському вимірі

Релігія як предмет філософського осмислення

Сутність релігії
Філософські концепції природи релігії
Основні елементи релігії

Релігія як духовний феномен і суспільне явище

Релігія як форма онтологічного самовизначення людини
Релігія - шлях людини до вічності
Суспільні функції релігії
Класифікація релігій

3. Історична генеза релігії

Первісні «чуттєво-надчуттєві» вірування

Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань
Анімістичні вірування
Фетишизм
Тотемізм
Магія
Генеза надприродного

Етнонаціональні релігії

Іудаїзм
Даосизм
Конфуціанство
Індуїзм
Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

4. Світові релігії

Буддизм

Походження
Ідейні джерела
Основи віровчення
Напрями
Поширення

Християнство

Соціально - економічні умови та духовні джерела
Ісус Христос - центральна постать християнства
Моральне вчення
Культ
Біблія - священна книга християн
Вселенські собори - етапи формування основних догматів християнства
Поділ християнської церкви на православну (Східну) та католицьку (Західну)
Православ'я
Католицизм
Протестантизм

Іслам

Основні віросповідні принципи
Морально - етичні норми
Мусульманський шаріат
Культ
Релігійні напрями та течії

5. Релігія та інші вияви духовності

Вільнодумство

Вільнодумство давнього світу
Середньовічне вільнодумство
Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу
Розвиток українського вільнодумства
Неопозитивістська форма вільнодумства
Фрейдистський напрям вільнодумства
Атеїстичний екзистенціалізм
Гуманістичні рухи вільнодумства
Атеїзм як форма вільнодумства

Сучасні богошукання (неорелігійні рухи)

Неорелігії й глобальне мислення
Богошукання орієнтального напряму
Неохристиянські рухи
Синтетичні неорелігії
Езотеричні об'єднання
Саєнтологічні рухи
Неоязичництво
Демоністичні культи

6. Релігії в Україні

Український конфесійний плюралізм

Християнство
Іслам
Етнонаціональні релігії
Неорелігії

Свобода совісті та її правове регулювання в Україні

Філософсько - релігієзнавчий зміст поняття «свобода совісті»
Свобода релігійної совісті
Державно - церковні відносини в історико - філософському вимірі
Міжнародні правові гарантії свободи совісті
Правове забезпечення свободи совісті в Україні