Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з банківської справи

На главную

Зміст

Поняття та класифікація кредитів
Лізингові операції банків
Оцінка кредитоспроможності позичальника
Сутність та класифікація векселів
Форфейтинг

Особливості управління реальними інвестиціями
Неторговельні операції в іноземній валюті
Розрахунки чеками
Сутність і види інвестицій у цінні папери
Спеціалізовані небанківські кредитно–фінансові установи

Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ
Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями
Органи та структура управління комерційного банку
Факторингові операції банків
Сутність, форми і методи формування зобов’язань банком

Відкриття та ведення валютних рахунків
Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві
Методи аналізу інвестиційних проектів
Особливості консорціумного кредитування
Документарне інкасо

Комісійні операції з векселями
Формування портфеля цінних паперів банку
Банки, їх види, операції та функції
Характеристика дворівневої банківської системи України
Банківські гарантії та поручительства

Форми та види контролю за банківською діяльністю
Зміст і порядок формування власного капіталу банку
Динаміка кредитного процесу
Поняття та організаційні засади валютних операцій
Документарний акредитив

Сутність і класифікація інвестицій
Вексельні позики
Організація розрахунків у системі масових електронних платежів
Організація готівкового обігу комерційними банками
Організація безготівкових розрахунків комерційними банками