Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з курсу «Гроші та кредит»

На главную

Зміст

Кредит, кредитні відносини в Україні в перехідний період
Валютні системи
Банк міжнародних розрахунків
Походження грошей. Роль держави у творенні грошей
Форми, види та функції кредиту

Походження та розвиток комерційних банків
Сутність та види грошових реформ
Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей
Сутність, призначення та види фінансового посередництва
Основні напрями діяльності центрального банку

Пасивні операції банків
Регіональні міжнародні кредитно–фінансові інституції
Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів
Економічні та соціальні наслідки інфляції
Грошово–кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії

Позичковий процент
Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків
Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей
Державне регулювання інфляції