Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з курсу «Гроші та кредит»

На главную

Зміст

Якісні властивості грошей
Світовий банк
Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування
Валютний курс
Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період

Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків
Сутність та економічна основа грошового обороту
Сутність, призначення та структура грошової системи
Особливості проведення грошової реформи в Україні
Світова та міжнародна валютні системи

Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
Роль кредиту в розвитку економіки
Розрахунково–касове обслуговування клієнтів
Вартість грошей
Види грошових систем та їх еволюція

Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти
Міжнародні ринки грошей та капіталів
Сутність та структура кредиту
Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні
Походження та розвиток центральних банків

Активні операції банків
Форми грошей та їх еволюція
Роль грошей у розвитку економіки
Інституційна модель грошового ринку
Особливості інфляції в Україні

Класична кількісна теорія грошей
Характеристика основних видів кредиту
Призначення, статус та основи організації центрального банку
Банківські послуги
Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал
Сутність та особливості функціонування грошового ринку
Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
Теоретичні концепції кредиту
Стабільність банків і механізм її забезпечення