Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з філософії

На главную

Зміст

Схоластика
І. Лисяк-Рудницький. Поняття нації
Міфологія іраномовних скотарів-номадів
Ренесансно-гуманістичні ідеї у Острозі
Філософські проблеми і дисципліни

Передумови виникнення і формування філософської думки в Україні у XI—XIV ст.
Науковий гурток Києво-Печерської друкарні
Прагматизм
Дослідження з історії української філософії у 90-х роках XX — початку XXI ст.
Специфіка філософського знання

Філософія Л. Фейєрбаха
Поняття національної філософії. Українська філософія
Етика і політика у Києво-Могилянській академії
Романтизм в Україні другої половини XIX ст.
Філософські методи

Націоналізм Д. Донцова
Пантеон Володимира Великого
Київське братство. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького, Мелетія Смотрицького і Касіяна Саковича
Функції філософії
Філософська культура Давньої Русі

Об'єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга
Міфологія, вірування і культура давніх індоєвропейців, розселених в українських степах
Вчення Сковороди про дві натури і три світи
Філософський теїзм П. Ліницького
Предмет історії філософії

Переклад філософських творів в Україні
Естетичні ідеали Русі
Історія філософії та філософія історії
«Філософія серця» П. Юркевича
Д. Чижевський. Особливості філософського мислення

Методи історико-філософського аналізу
Громадянський гуманізм
Метафізика і діалектика
Архетип як акумуляція соціального досвіду
Західна та східна моделі (парадигми) філософії

Світогляд книжників Острозького культурно-освітнього осередку
Романтизм — основа нового українського письменства
І. Скворцов — перший професор філософії Київської духовної академії
І. Лисяк-Рудницький. Історичні і неісторичні нації
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення

Давньоіндійська філософія
Становлення університетської освіти і науки
Філософія українського Відродження та бароко
Перекладні релігійно-філософські джерела
Філософія грошей

Передумови розвитку філософії в незалежній Україні
Позитивізм
Онтологічні, натурфілософські, космогонічні і космологічні уявлення Русі
Філософія права: поняття і предмет
Філософські дослідження у 90-х роках XX — початку XXI ст.