Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з філософії

На главную

Зміст

Ренесансний гуманізм в Україні. Історіософська проблематика
Філософія Г. Сковороди
Філософські інтенції в Університеті Св. Володимира
Визначення цінностей. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей
Філософія в УСРР у 20—30-ті роки XX ст.

Головні проблеми досліджень у філософії техніки
Проблеми самопізнання у творі Ісайї Копинського «Алфавіт духовний»
Біологія і культура в генезисі людини
Логіка і семантика в Україні у 60—80-х роках XX ст.
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні

І. Лисяк-Рудницький. Націостановлення українців
Чуттєве та раціональне в пізнанні
В. Липинський. Національна еліта і її роль у державотворчому процесі
Людина і право
Дослідження Д. Чижевським філософії Гегеля

Проблема кризи сучасної культури
Реформаційна спрямованість діяльності братств
Філософія української національної ідеї
Розвиток філософії в УСРР, на західноукраїнських землях і за кордоном у 20—30-ті роки XX ст.
Поняття феномену релігії

Шеллінгіанські мотиви у творчості Й. Міхневича
Сфери буття світу
Поняття «нація» в історіософії В. Липинського
Право і закон
Д. Чижевський. Поняття «національна філософія». Історія української філософії

Класифікація цінностей
Філософія П. Авсенєва
Лінійна філософія історії
Інокентій (І. Борисов) як засновник духовно-академічної філософії
Проблема свідомості в історії філософії

В. Липинський. Гетьманат як різновид монархічної держави
Основні елементи та структура релігії
Д. Чижевський. Критика етичного формалізму
Категорії як структури буття
І. Лисяк-Рудницький. Становлення «модерної» (політичної) української нації

Філософські проблеми антропогенезу
В. Липинський. Типи національних і державних утворень
Сутність пізнання у філософській традиції
Українська філософія у 60—80-х роках XX ст. Методологічні зауваження
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла

Д. Чижевський. Методологія гуманітарних наук
Функції цінностей
Старослов'янська мова в острозьких книжників. Роль самопізнання у духовному становленні людини
Філософські концепції природи релігії
І. Лисяк-Рудницький. Комунізм і націонал-комунізм

Нелінійна філософія історії
Д. Чижевський. Філософська славістика
Сфери буття людини
І. Лисяк-Рудницький. Націоналізм
Ознаки (властивості) свідомості та її структура