Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з педагогіки

На главную

Зміст

Особистість, її розвиток та формування
Технології раннього навчання М. Зайцева
Вікові й індивідуальні особливості дітей
Антична педагогіка
Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи

Особливості сімейного виховання дошкільників
Функції мовлення вчителя
Інноваційність як ознака сучасності
Принципи і типи навчання
Принципи управління освітою

Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога
Класифікація дитячих ігор
Освітня система в Україні
Особливості змісту технологій Г. Домана
Завдання трудового виховання

Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів
Біографія та вчення Р. Штейнера
Типи дошкільних закладів і їх функції
Індивідуальні особливості учнів
Класифікація педагогічних нововведень

Вікова періодизація дитинства
Педагогічна думка епохи Реформації
Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Спільна робота дошкільного закладу і школи
Ігрові методи вирішення конфліктів

Технологія розвитку творчої особистості
Форми організації навчання дітей дошкільного віку
Планування роботи школи
Пошуки і відкриття Ж.-О. Декролі
Педагогічне керівництво дидактичними іграми

Робота з відстаючими учнями
Ознаки педагогічної технології
Ідеал і мета виховання
Громадянське виховання
Управління інноваційною педагогічною діяльністю

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
Міжпредметні зв'язки педагогіки
Технологія М. Єфименка
Обдаровані діти
Школа і педагогічна думка епохи Відродження

Основи педагогічної технології «Будинок вільної дитини»
Адаптація до шкільного навчання
Риси та функції сучасного вчителя
Сутність і особливості педагогічної технології
Зміст навчання дітей дошкільного віку

Форми методичної роботи в школі
Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
Виховне значення творчої гри
Стандарти освіти
Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева