Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з педагогіки

На главную

Зміст

Роль батьківського авторитету у вихованні дітей
Принципи навчання
Сюжетно-рольові ігри
Трудове виховання
Виховання вольової поведінки дітей дошкільного віку

Правила педагогічного спілкування
Вітчизняна дошкільна педагогіка у другій половині XX ст.
Урок — основна форма організації навчання
Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками
Фізичне виховання

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти
Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків
Види іграшок
Практикуми
Моральне виховання в процесі спілкування з дорослими

Критерії оцінювання ефективності виховного процесу
Теорія і практика вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині XX ст.
Конфлікт у взаємодії «вчитель — учні»
Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань
Організаційні форми навчання

Форми роботи дошкільного закладу із сім'єю
Чинники розвитку колективу
Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці
Основні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості»
Конфлікт у педагогічній взаємодії

Моральне виховання в процесі навчання
Вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання
Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки
Сутність, зміст, функції виховного колективу
Режисерські ігри

Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів
Виховання патріотизму
Класний керівник
Гра як засіб всебічного розвитку дитини
Джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, підручники

Розвиток теорії естетичного виховання
Принципи, шляхи і засоби перевиховання педагогічно занедбаних дітей
Історія іграшки
Способи та умови застосування методів проблемно-розвиваючого навчання
Завдання виховання дітей дошкільного віку

Класифікація дидактичних ігор
Колективні творчі справи (КТС)
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності
Розвиток теорії морального виховання дітей
Поняття «педагогічно занедбані діти»

Будівельно-конструкційні ігри
Зв'язок дидактики з іншими науками
Засоби та методи естетичного виховання
Сім'я як соціально-педагогічне середовище
Завдання морального виховання дітей дошкільного віку