Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з історії України

На главную

Зміст

Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство
Соціально-економічний розвиток України наприкінці XVII — у XVIII ст.
Українська національна революція: причини, характер, періодизація
Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.
Утворення Кримського ханства та його експансія на українські землі

Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави
Політичний устрій Київської Русі
Східні слов'яни в VI—XI ст.
Роль національної ментальності в житті суспільства
Початок формування людської цивілізації на території України

Етапи перебудови та її наслідки для України (квітень 1985 — серпень 1991 р.)
Походження Давньоруської держави
Дисидентський рух
Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності
Соціально-економічний розвиток України в 1956—1964 рр.

Люблінська унія
Радянізація західних областей України
Феномен козацтва: генезис, характерні риси та особливості
Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.
Утворення Української гетьманської держави

Українські землі в складі Польщі в 20—30-х роках ХХ ст.
Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.
Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії в першій половині XIX ст.
Гетьманат П. Скоропадського

Українська культура в другій половині XIX ст.
Соціально-економічний розвиток України на початку XX ст.
Україна та СНД
Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
Стартові умови розгортання державотворчого процесу в Україні

Хрещення Русі
Духовний розвиток суспільства в 1965—1985 рр.: ідеологічний диктат
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського
Духовне життя в Україні в 1956—1964 рр.: основні тенденції та характерні риси
Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)
Входження західноукраїнських земель до складу СРСР
Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.
Українські землі в складі Румунії в 20—30-х роках ХХ ст.

Суспільні рухи на Україні в першій половині XIX ст.
УСРР на початку 20-х років
Соціально-економічний розвиток України у пореформений період в другій половині XIX ст.
Директорія УНР
Україна в роки першої російської революції 1905—1907 pp.

Західний напрям зовнішньої політики України
Основні тенденції розвитку сучасної української культури
Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
Суспільно-політичне життя в 1965—1985 рр.: «стабілізація» і закритість
Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.