Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з історії України

На главную

Зміст

Утворення Кримського ханства
Кримське ханство в першій половині XVI ст.
Класова боротьба українських селян в XV—XVI ст.
Виникнення козацтва. Утворення Запорізької Січі
Освіта, писемність, культурні зв'язки України в другій половині XIII — першій половині XVI ст.

Український фольклор і література у другій половині XIII — першій половині XVI ст.
Українська архітектура і живопис у другій половині XIII — першій половині XIV ст.
Українська архітектура і живопис у кінці XIV — першій половині XVI ст.
Український театр і музика у другій половині XIII — першій половині XVI ст.
Посилення феодально-кріпосницького гніту на Україні у другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Міста України у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Сільські ремесла і промисли України у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Міські ремесла і промисли України у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Внутрішня і зовнішня торгівля України у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Люблінська унія 1569 р. та її наслідки

Посилення колонізації вільних земель селянами (друга половина XVI — перша половина XVII ст.)
Виступи селян проти феодалів (друга половина XVI — перша половина XVII ст.)
Класова боротьба у містах (друга половина XVI — перша половина XVII ст.)
Реєстрове козацтво
Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст.

Реформація в Україні
Діяльність братств в Україні
Брестська церковна унія. Боротьба проти католицизму
Антифеодальний і визвольний рух в Україні на початку XVII ст.
Боротьба з турецько-татарською агресією на початку XVII ст.

Народний рух на Україні напередодні Хотинської війни
Поразка польського війська під Цецорою та її наслідки
Хотинська війна
Селянсько-козацькі повстання в 20—30-х роках XVII ст.
Шкільна освіта в Україні у другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Київська братська школа. Заснування Київської колегії
Наука в Україні у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Виникнення друкарства на Україні
Фольклор і література у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Будівництво і архітектура у другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Скульптура, живопис, графіка у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Театр і музика у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Побут і звичаї у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Політико-ідеологічна та економічна криза радянської системи
Відносини України з державами СНД

Головні чинники, що зумовили процес перебудови
Соціально-економічний розвиток УРСР в 1965—1985 рр.
Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР в 1956—1964 рр.
Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»
Радянський партизанський рух на окупованій території України

Українські землі в складі Чехословаччини
Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР
Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну
Національний рух в Україні на початку XX ст.
Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна в другій половині XIX ст.