Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з історії України

На главную

Зміст

Культурно-ідеологічні процеси в Україні в 1945 — середині 50-х років
Запорозька Січ
Встановлення фашистського окупаційного режиму на Україні
Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності

Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
Політика радянської влади в Україні 1919 р.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.
Українські землі в роки Першої світової війни
Суспільні течії та рухи другої половини XIX ст. на Україні

Варіанти геополітичної орієнтації України
Специфіка взаємодії культури та суспільства в умовах перехідного періоду
Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)
Зовнішньополітична діяльність УРСР в 1945 — середині 50-х років
Культура України в XIV—XVI ст.

Визволення України від німецько-фашистських загарбників
Боротьба за возз'єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)
Індустріалізація в Україні
Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.
Західноукраїнська Народна Республіка

Модернізм в українській культурі на рубежі XIX—XX ст.
Формування концепції зовнішньополітичного курсу України в епоху незалежності
Походження та суть національного символу — тризуба
Рівень життя та побуту населення України в 1945 — середині 50-х років
Церковне життя на Україні в XIV—XVI ст. Берестейська унія

Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.
Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)
Культурне будівництво в 20—30-х роках ХХ ст.
Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 pp.
Формування багатопартійності в Україні в епоху незалежності

Соціально-економічний розвиток Київської Русі
Особливості процесу відбудови народного господарства України в 1945 — середині 50-х років
Соціально-економічні процеси на Україні в XIV—XVI ст.
Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа
Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.

Нова економічна політика
Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР
Характерні риси релігійного життя в Україні наприкінці 80-х — на початку 90-х років ХХ ст.
Етнічний розвиток Київської Русі
Повоєнні адміністративно-територіальні зміни в 1945 — середині 50-х років

Радянсько-польська війна та Україна
Місце України в планах фашистів
Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин
Конституційний процес в Україні
Монгольська навала та встановлення золотоординського іга на Русі

Українське питання напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України
Проголошення автономії України Центральною Радою
Творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)
Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі
Новий соціально-економічний курс та його наслідки (друга половина 1994—2000 р.)