Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з психології

На главную

Зміст

Розвиток самосвідомості у підлітковому віці
Соціально-психологічна характеристика організації
Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності
Емоційна сфера людини у старості
Напрями, концепції, теорії вікової психології

Сутність реклами в психології
Періодизація психічного розвитку дорослої людини
Методи психології управління
Особливості розвитку новонародженого
Психологія планування людських ресурсів

Акцентуації в характері підлітків
Перспективи розвитку психології управління
Задоволеність життям у старості
Сутність і види конфліктів в організації
Психічний і особистісний розвиток людини

Психологічні особливості стилів керівництва
Розвиток Я-концепції у зрілому дорослому віці
Класифікації функцій управління
Початок психічного життя
Сутність і елементи іміджу

Пізнавальний розвиток у підлітковому віці
Психологія управління як галузь психологічної науки
Реалізація мудрості як сенс життя у старості
Комунікативна підготовка персоналу
Ідеї вікової психології в епоху Просвітництва

Становлення і розвиток зарубіжної психології управління
Особливості пізнавальних процесів у зрілому дорослому віці
Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні
Розвиток самосвідомості молодшого школяра
Проблема статі в управлінні

Розвиток спонукальної (мотиваційної) сфери підлітка
Психологічна структура управлінської діяльності
Значення сім'ї для людини похилого віку
Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності
Виникнення і розвиток вікової психології в Україні

Структура, функції та основні категорії психології управління
Особливості життєдіяльності у зрілому дорослому віці
Психологічна служба в організації
Загальна характеристика розвитку молодшого школяра (зрілої дитини)
Зародження і розвиток психології праці і психології управління в 20—30-ті роки XX ст.

Особливості спілкування у ранній юності
Призначення, функції і види переговорів
Особистість і здоров'я старих людей
Якості і риси керівника
Становлення вікової психології у XIX — на початку XX ст.

Динаміка окремих інтелектуальних функцій у ранньому дорослому віці
Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень
Ефективне управління іміджем
Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра
Предмет, об'єкт і завдання психології управління