Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з психології

На главную

Зміст

Розвиток самосвідомості у ранній юності
Психологічні особливості добору кадрів
Особливості пізнавальних процесів у старості
Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології
Зародження знань з вікової психології у давньому світі

Соціально-психологічне середовище організації
Загальна характеристика зрілого дорослого віку
Феномен керівника в історії розвитку суспільства
Психічний і особистісний розвиток дитини в дошкільному віці
Організація діяльності як функція управління

Психологічні новоутворення підліткового віку
Оцінювання діяльності персоналу
Загальна характеристика старості
Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології
Періодизація вікового розвитку

Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації
Особливості розвитку самосвідомості у ранньому дорослому віці
Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника
Особливості розвитку в ранньому дитинстві
Соціально-психологічна функція управління

Загальні особливості зрілої юності
Підвищення психологічної культури персоналу організації засобами консультування
Вмирання і смерть старих людей
Стагнація психології праці і психології управління (друга половина 30-х — 50-ті роки XX ст.)
Загальні закономірності розвитку особистості

Проектування освіти і навчання
Проблеми зрілого дорослого віку
Керівник як об'єкт психологічного дослідження
Розвиток спонукальної сфери молодшого школяра
Морально-психологічні засади управлінської діяльності

Педагогічно занедбані підлітки
Комунікативна природа управління
Особливості життєдіяльності і спонукальної сфери людини у старості
Відродження психології праці і психології управління та їх розвиток на основі соціалістичної орієнтації (друга половина 50-х — кінець 90-х років XX ст.)
Провідна роль суспільного навчання і виховання у психічному і особистісному розвитку дитини

Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації
Становлення суб'єкта життєдіяльності й індивідуальності на етапі ранньої дорослості
Особливості поведінки особистості у групі
Пренатальний розвиток
Психологія професіоналізму управлінської діяльності

Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка
Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління
Фізіологічні обмеження і особливості поведінки людей похилого віку
Розвиток сучасної вітчизняної психології управління
Ідеї вікової психології у сповідальній і автобіографічній літературі

Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні
Загальна характеристика дорослості
Психологія управління нововведеннями в організації
Сім'я в очікуванні дитини
Мотивація як функція управління