Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з психології

На главную

Зміст

Показники соціально-психологічної готовності випускника школи до самостійного життя
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами
Динаміка психофізіологічних функцій у ранньому дорослому віці
Психологія відповідальності в організації
Умови психічного розвитку

Ділове спілкування як засіб управлінського впливу
Соціальна ситуація розвитку підлітка
Психологічні особливості функції контролю
Проблема розвитку в дорослому віці
Психологічні чинники ефективності навчання

Показники і порушення психічного і особистісного розвитку
Ортобіоз особистості керівника
Провідна діяльність підлітка
Етнопсихологічні особливості учасників переговорного процесу
Особливості емоційної сфери у зрілому дорослому віці

Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами
Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху Відродження
Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні
Загальні особливості ранньої юності
Психологічні типи керівників

Мотиваційна сфера особистості керівника
Співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні організаціями
Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників
Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення переговорів
Розвиток спонукальної сфери у зрілому дорослому віці

Загальні тенденції розвитку вікової психології у другій половині XX — на початку XXI ст.
Комунікативний потенціал особистості керівника
Розвиток спонукальної сфери особистості у період ранньої юності
Управлінські ролі керівника
Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці

Сутність і особливості ділового спілкування
Структура, функції і завдання вікової психології
Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації
Розвиток пізнавальної сфери у ранній юності
Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування

Загальна характеристика раннього дорослого віку
Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація
Сутність, об'єкт і предмет вікової психології
Психологічні особливості спільної діяльності в організації
Особливості спонукальної сфери у ранньому дорослому віці

Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації
Детермінанти психічного розвитку
Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління
Методологічні засади вікової психології
Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму

Суперечності розвитку
Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці
Методи вікової психології