Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з економіки

На главную

Зміст

Акціонерні товариства
Класична теорія як теоретична база державного невтручання в регулювання економіки
Економічна безпека України та проблеми її забезпечення
Показники трудової міграції, її позитивні та негативні наслідки
Циклічність як форма економічного розвитку. Види економічних циклів

Об'єктивні основи, необхідність та спрямованість антимонопольної політики держави
Форми антимонопольної політики в Україні та необхідність використання світового досвіду антимонопольного регулювання у вітчизняній економіці
Методи та показники діагностування ринкової влади монополіста та наслідки монополізації
Особливості регулювання діяльності природних монополій
Антимонопольне законодавство України та напрями його вдосконалення

Інструменти впливу антимонопольної політики на вітчизняну економіку
Труднощі впровадження антимонопольної та регуляторної політики держави
Україна як елемент світового господарства
Сутність економічного суверенітету
Споживання і нагромадження національного доходу