Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з економіки

На главную

Зміст

Підприємства та їх основні види
Сутність і структура господарського механізму
Рушійні сили і фактори економічного прогресу
Причини виникнення і сутність глобальних проблем
Проблеми входження економіки України у світове господарство

Закономірності і особливості перехідних економік на макрорівні
Банки і банківська система
Земельна рента і її форми за сучасних умов
Форми суспільного виробництва
Науково-технічна революція (НТР) і її роль в економічному прогресі

Міжнародні валютні відносини
Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах
Становлення індустріального суспільства в Японії
Новітні тенденції в еволюції власності
Сутність та основні види маркетингу

Економіка в епоху вільної конкуренції: загальна характеристика
Сутність і структура ринку
Основні напрями сучасної економічної теорії
Перехід до капіталістичного господарства в Англії
Сутність світового господарства і його економічні закони

Економічна безпека України
Розвиток феодалізму в Західній Європі
Народонаселення і суспільний розвиток
Соціально-економічний зміст капіталу
Інфраструктура ринку

Сутність і критерії економічного зростання і прогресу
Роззброєння як метод розв'язання глобальних проблем
Економічний розвиток Стародавньої Греції
Структура економічного суверенітету України і шляхи його досягнення
Господарство держав Месопотамії

Бюджетна і податкова системи
Народне господарство СРСР у період 40-х років
Акціонерна власність в економічній системі
Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США
Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція

Промисловий переворот і індустріалізація в Англії
Економічні закони, категорії і їх класифікація
Господарство українських земель у XVII—XVIII ст.
Основні шляхи розв'язання деяких глобальних проблем
Економіка середньовіччя: загальна характеристика епохи

Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності
Еволюція рабовласницького способу виробництва в Стародавньому Римі
Валютні і структурні кризи в економіці
Основні етапи розвитку й особливості господарства первісного суспільства
Основні форми й методи управління підприємством

Зростання економічної могутності США в епоху соціального ринкового господарства
Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
Становлення та розвиток державного соціалізму в СРСР
Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX ст.
Промисловий переворот у Франції