Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з економіки

На главную

Зміст

Закон вартості та його функції
Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва
Причини і механізм циклічних коливань
Розвиток феодальних відносин у Візантії та Індії (V—XV ст.)
Виробничі фонди підприємства й витрати виробництва

Соціально-економічні перетворення у країнах Центральної та Східної Європи
Закони обігу грошей. Інфляція
Основні чинники промислового відставання Англії і Франції
Причини економічної кризи в Україні
Економіка епохи первісного нагромадження капіталу: загальна характеристика

Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання
Формування індустріального суспільства в країнах Латинської Америки
Причини виникнення і сутність монополій
Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (кінець XIX — початок XX ст.)
Зайнятість і безробіття

Відмінність рис генезису капіталізму у Франції і в німецьких князівствах
Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов
Розвиток економіки перехідного періоду в країнах Азії і на Кубі
Державні витрати і дефіцит бюджету
Особливості становлення монополістичного капіталізму в США та Німеччині

Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки
Світ в епоху соціального ринкового господарства: загальна характеристика епохи
Результати суспільного виробництва і його ефективність
Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання
Радикальні зміни в технологічному способі виробництва на початку XXI ст.

Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної інтеграції
Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл
Досвід будівництва державного соціалізму в країнах Східної Європи, Азії і на Кубі
Соціальний захист населення
Японська модель економічного розвитку в післявоєнний період

Розвиток економіки СРСР у 50—80-х роках XX ст.