Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з економіки

На главную

Зміст

Міжнародний рух капіталу
Особливості становлення капіталістичного виробництва в Голландії
Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації
Міста Західної Європи у XI—XV ст. і їхня економічна роль
Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX — на початку XXI ст.

Економіка античності: загальна характеристика епохи
Заробітна плата, її форми та функції
Соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту
Причини виникнення регульованої ринкової системи і головні функції держави
Економіка України в умовах незалежності

Розвиток сутнісних сил людини як вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
Економічний розвиток Великої Британії і Франції (1914—1939)
Міжнародна міграція робочої сили і міграційна політика
Особливості промислового перевороту в Німеччині
Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація

Розклад феодалізму і умови виникнення капіталістичного способу виробництва
Сутність і методи державного регулювання економіки
Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя (V—XVI ст.)
Радикальні перетворення у відносинах власності і АПК
Економіка стародавнього світу: загальна характеристика епохи

Товар і його фактори
Економічний розвиток країн, що звільнилися від колоніального панування
Метод економічної теорії і його складові елементи
Тоталітарна модель регульованого капіталізму
Міжнародна торгівля і особливості її розвитку за сучасних умов

Переселенський капіталізм США
Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція
Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи
Сутність товару робоча сила та її вартість
Становлення феодальних відносин у Китаї і Японії

Двоїстий характер праці, втіленої в товарі
Господарство та соціально-економічні відносини Стародавнього Китаю
Сутність економічної теорії і політичної економії. Відмінності між цими гілками економічних знань
Особливості економічного розвитку провідних європейських країн
Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку

Економіка монополістичного капіталізму: загальна характеристика епохи
Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні
Продуктивні сили і відносини власності в сільському господарстві
Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму

Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
Розвиток міста у Візантії та Індії в період становлення феодалізму (V—XV ст.)
Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
Особливості економічного розвитку Стародавньої Індії
Валютний ринок і валютне регулювання

Країни перехідної економіки в 90-х роках XX ст.: загальна характеристика
Кредит і кредитна система
Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.
Ціна і прибуток
Революційно-реформістський шлях становлення промислового капіталізму в Японії