Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з курсу «Фінанси»

На главную

Зміст

Соціальні гарантії як форма забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту
Склад видатків на освіту
Видатки на фізичну культуру
Фінансування закладів і програм соціального забезпечення неповнолітніх і молоді
Форми і види державного страхування

Правове забезпечення функціонування фондового ринку
Правові й організаційні основи державних фінансів
Видатки місцевих бюджетів
Плата за воду
Видатки на науково–дослідні роботи

Інші фонди цільового призначення
Державне регулювання фондового ринку
Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту
Бюджетна класифікація
Порядок складання, розгляду і затвердження державного бюджету

Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Видатки на підготовку кадрів
Доходи і витрати господарських суб’єктів
Видатки на охорону водних, земельних, лісових ресурсів та збереження природного заповідного фонду
Система державного фінансового контролю в Україні

Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації
Акцизний збір
Система соціальних гарантій населенню
Видатки на загальноосвітні школи
Фінансовий план підприємств державної форми власності

Пенсійний фонд України
Загальні принципи управління фінансами
Необхідність і суть фінансового контролю
Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі
Мито

Державна допомога сім’ям із дітьми
Видатки на заклади культури і мистецтва
Фінансове забезпечення охорони здоров’я
Інші видатки бюджету, пов’язані з економічною діяльністю
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття