Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з права

На главную

Зміст

Вимоги до оформлення документів
Римське право: загальна характеристика
Основні ознаки держави
Конституційний Суд України
Організація договірно-правової роботи на підприємстві

Поняття та ознаки юридичної особи
Колективний договір
Право землекористування
Особи, що підлягають державному захисту та заходи по забезпеченню безпеки
Суб'єкти трудового права

Правове положення іноземців в Україні
Конституційно-правовий статус громадянина України
Повноваження у вирішенні питань громадянства
Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні
Порядок проходження державної служби на підставі положень Закону України "Про державну службу"

Досудове слідство, його завдання, значення, характеристика загальних умов досудового слідства
Поняття, значення, загальні умови судового розгляду
Особливості кримінального судочинства в справах неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню
Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
Поняття та значення процесуального представництва

Види представництва у цивільному процесі
Повноваження представника в суді
Поняття земель сільськогосподарського призначення
Правове регулювання приватизації земель сільськогосподарського призначення в Україні
Правове регулювання паювання земель сільськогосподарського призначення

Поняття, ознаки, види правотворчості
Принципи правотворчості сучасних демократичних держав
Основні стадії правотворчості
Предмет регулювання господарського права
Способи та типи господарського правового регулювання

Методи правового регулювання господарських відносин
Поняття та характерні риси громадянства
Загальні принципи громадянства
Характеристика спеціальних принципів громадянства
Значення громадянства та його принципів для реалізації особою своїх конституційних прав і свобод

Поняття суспільно небезпечних наслідків
Види суспільно небезпечних наслідків
Злочини з матеріальними та формальними складами
Кримінально-правове значення суспільно небезпечних наслідків
Причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками

Правова свідомість і правова культура
Правове виховання
Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України
Поняття злочину та його ознаки
Значення ч. 2 ст. 11 КК України для розуміння поняття злочину

Відмінність злочину від інших правопорушень
Класифікація злочину