Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнографія України

Навчальний посібник

Львів
"Світ"
2004

На главную
Етнографія України — наука, що вивчає культуру і побут, походження, розселення та культурно-побутові взаємозв'язки українського народу. Назва етнографія походить від грецьких слів етнос — народ і графо — пишу. Буквально це означає народоопис. З'явилася й друга назва — етнологія, що утвердилася в деяких країнах Заходу. В Україні терміни етнографія й етнологія спочатку використовувалися як однозначні та близькозначні поняття. Тільки наприкінці ХІХ — перших десятиліттях XX ст. визначилася певна понятійна відмінність між ними. Назва етнографія охоплювала здебільшого фіксації та описи матеріалів з побуту і різних галузей народної культури, в тому числі й фольклор; поняття етнологія визначало праці про народ і його культуру дослідницького теоретичного характеру. З метою термінологічної уніфікації з 30-х років у нас утвердилася назва етнографія. Етнографія України як метод використовує безпосереднє спостереження матеріального й духовного життя народу, його громад, сімейного побуту, світогляду тощо. Поряд з цим етнографія використовує писемні джерела й речові пам'ятки, фольклор, кількісні та картографічні методи. Вона тісно пов'язана з археологією, антропологією, фольклористикою, мовознавством, географією. Етнографія України бере свій початок з часів Київській Русі. В "Повісті временних літ" та ін. творах простежується принцип класифікації племен і народів, висунуто питання про походження Русі. Етнографія України вивчає не лише архаїку — "живу давнину", а й сучасну культурно-побутову сферу життя народів. Як історична дисципліна етнографія України керується науково-методологічними принципами історичного дослідження, необхідністю розгляду предмета вивчення у зв'язку з історичним процесом і соціально-економічним розвитком. Етнографія України поєднує описовий і теоретичний аспекти дослідження. Конкретно-історичний принцип підходу етнографії до вивчення проблем походження і формування етносів, етнічної історії дуже зближує її з історичною наукою. У багатьох випадках етнографія й історична наука безпосередньо стикаються, контактують і взаємодіють, обмінюючись результатами досліджень. Інтереси етнографії з історичною наукою переплітаються і при вивченні історії культури. Етнографія України близько межує з науками, що вивчають культуру. Оскільки етнографія України вивчає не тільки минуле, а й сучасність народів, характер і динаміку сучасних етнічних процесів, для неї надзвичайно важливі є дані соціології — науки про суспільство, конкретно-соціологічних досліджень, демографії. Вивчення етнографією таких компонентів традиційно-побутової культури, як народне звичаєве право, способи та знання лікування людей і тварин, передбачення погоди, метрології, побутового рівня релігійних вірувань має певне предметне співвідношення з науковими дисциплінами медицини і ветеринарії, метеорології, релігієзнавства. На ділянках пізнання морально-етичних стереотипів поведінки, етичних норм, традиційних форм виховання і навчання, психічних особливостей народів, їх характерів етнографія України стикається з інтересами етики, педагогіки, психології. Навчальний посібник "Етнографія України" рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Анотація
Вступ

Зміст

Розділ І. Становлення і розвиток української етнографії

Становлення і розвиток української етнографії

Розділ II. Походження та етнічний розвиток українців

Етнос: поняття, чисельність, виникнення, розселення
Давні слов'яни — автохтони Східної Європи
Етнічні риси давньоруського народу
Вирізнення українського народу із давньоруської етнополітичної спільноти
Український етнос в умовах кризи давньоруської державності та золотоординського поневолення
Український етнос у XIV — другій половині XVI ст.
Національне відродження другої половини XVI — першої половини XVII ст. і етнічний розвиток українців
Доба занепаду національних форм державності та професійної культури

Розділ III. Формування української етнічної території

Закріплення української етнічної території на західному, південно-західному і північному напрямках
Колонізація Слобожанщини в XVI—XVIII ст. і формування східної межі української етнічної території
Українська колонізація Нижнього Подніпров'я і Причорномор'я у XVI—XIX ст.

Розділ IV. Етнодемографічний розвиток України у XX ст.

Динаміка чисельності українського етносу та населення України в першій чверті XX ст.
Історичні випробування української нації в другій чверті XX ст.
Чисельність і розселення українців у 60—90-х роках XX ст. Національний склад населення України

Розділ V. Етнографічне районування України

Етнографічні групи та історико-етнографічні зони (регіони)
Історико-етнографічні райони України та етнографічні групи українського народу

Розділ VI. Антропологічні риси українців

Історія антропологічних досліджень українців
Антропологічне районування України та прикмети сучасних українців

Розділ VII. Діалекти української мови

Говірки, говори та наріччя
Говори північного наріччя
Говори південно-західного наріччя
Говори південно-східного наріччя

Розділ VIII. Основні сільськогосподарські заняття

Землеробство: рільництво і городництво. Системи хліборобства
Знаряддя обробітку грунту
Методи обробітку ріллі. Догляд посівів, жнива та первинна обробка сільськогосподарської продукції
Знаряддя збирання врожаю та первинної переробки харчових продуктів
Садівництво
Традиційне тваринництво
Народний господарський календар

Розділ IX. Транспорт

Транспорт
Водний транспорт
Сухопутний транспорт

Розділ X. Поселення, двір, житло

Поселення
Двір
Житло

Розділ XI. Народний одяг

Функції одягу
Класифікація народного одягу
Сорочки
Поясний одяг
Нагрудний одяг
Верхній одяг
Пояси
Взуття
Жіночі зачіски. Головні убори та прикраси
Чоловічі зачіски, головні убори та прикраси
Основні комплекси одягу етнографічних районів України
Козацький одяг
Одяг української шляхти

Розділ XII. Народна кухня

Народна кухня
Щоденна їжа
Святкова та обрядова їжа
Режим та етикет харчування, основні харчові заборони

Розділ XIII. Підсобні заняття, промисли і ремесла

Мисливство
Рибальство
Бджільництво
Ткацтво
Деревообробні промисли
Обробка шкіри
Гончарство
Обробка металів. Ковальство

Розділ XIV. Художні ремесла та промисли

Художні ремесла та промисли
Гончарні вироби (кераміка)
Вишивка
Ткацтво
Килимарство
Художня обробка дерева
Гутне скло
Художній метал
Вироби з кістки та рогу
Художня обробка шкіри
Ковальство
Вироби з каменю
Плетіння з рослинних матеріалів
Прикраси

Розділ XV. Громада і громадський побут

Історичні джерела про сільські громади
Організація та господарські функції селянської громади в Україні
Громадське життя і звичаї українського села в другій половині XIX — першій половині XX ст.

Розділ XVI. Сім'я і сімейний побут

Історичні відомості про сім'ю
Вибір пари і шлюб
Типи і структура сім'ї
Внутрісімейні стосунки
Виховання дітей у сім'ї
Сімейні відносини

Розділ XVII. Сімейні звичаї та обряди

Сімейні звичаї та обряди
Весільна обрядовість
Звичаї й обряди, пов'язані з народженням дитини
Похоронні та поминальні звичаї і обряди

Розділ XVIII. Народні знання

Основи народних знань
Космогонічні знання і міфи українців
Система народних поглядів і знань у галузі медицини
Народна ботаніка і зоологія
Українська народна метеорологія та календар

Розділ XIX. Фольклор

Фольклор
Основні ознаки фольклору
Структура, жанровий склад українського фольклору
Віршовий фольклор
Прозовий фольклор
Побутування і розвиток фольклору в наш час
Музичний фольклор

Розділ XX. Українці у діаспорі

Українська еміграція та її чисельність
Соціальна адаптація і громадсько-політичне життя української еміграції
Збереження і розвиток національної духовності українців у діаспорі

Розділ XXI. Колоніально-національна політика російського царизму і радянського режиму на Україні

Російська колонізація і колоніальна політика в Україні
Ідеологічні засади русифікаторської політики царизму
Більшовицька політика асиміляції українського народу
Русифікаторська політика в Україні у часи брежнєвсько-сусловського застою

Розділ XXII. Інші національності України

Національні відносини
Росіяни
Поляки
Євреї
Кримські татари
Гагаузи
Греки
Караїми
Чехи, словаки, серби
Угорці
Болгари
Молдавани і румуни
Німці
Грузини, вірмени, цигани та інші народи

Розділ XXIII. Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу

Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу

Висновки
Література з курсу "Етнографія України"