Реклама на сайте Связаться с нами

Давня українська література

На главную

Зміст

Розвиток культури в XIV — першій половині XVI ст.
Основні риси письменства на Україні в XIV—XVI ст.
Другий південнослов'янський вплив
Єресі в літературі XIV — першої половини XVI ст.
Нові редакції старих творів в літературі XIV — першої половини XVI ст.

Західноруські, або литовсько-руські, літописи
Короткий Київський літопис
Література другої половини XVI — першої половини XVII ст. Історичні умови
Запровадження книгодрукування. Розвиток культури й освіти в другій половині XVI — першій половині XVII ст.
Виникнення і розвиток полемічно-публіцистичної прози

Герасим Смотрицький і його полемічні твори
Василь Острозький (Суразький) і його «Книжица»
Стефан Зизаній та його «Казанье...»
Христофор Філалет і його «Апокрисис»
Клирик Острозький та його памфлети

«Пересторога» невідомого автора
Мелетій Смотрицький
Захарія Копистенський
Іван Вишенський
Початок віршової літератури

Початок драматичної літератури
Література другої половини XVII ст. Історичні умови
Розвиток культури в другій половині XVII ст.
Нові редакції старих творів в літературі другої половини XVII ст.
Дмитро Туптало

Нова проповідницька і публіцистична проза другої половини XVII ст.
Інокентій Гізель
Лазар Баранович
Іоаникій Галятовський
Антоній Радивиловський

Михайло Андрелла
Історична проза другої половини XVII ст.
Віршова література другої половини XVII ст.
Іван Величковський
Климентій Зиновіїв

Драма другої половини XVII ст.
Література XVIII ст. Історичні умови
Розвиток культури й освіти у XVIII ст.
Козацькі літописи
Феофан Прокопович. Життєвий і творчий шлях

Феофан Прокопович. Поетична творчість
Феофан Прокопович. Драма «Владимир»
Драма XVIII ст. (після Ф. Прокоповича)
Інтермедії XVIII ст.
Вертепна драма XVIII ст.

Літературна творчість «мандрівних» дяків. Пародії і травестії
Соціально-політична сатира XVIII ст.
Вірш про Марка Пекельного
Лірична поезія XVIII ст.
Григорій Сковорода